Totalt antall sidevisninger

torsdag 18. februar 2010

Opphevelsesskilt er neimen ikke lett

Det er ikke mange som forstår seg på nettopp dette skiltet, et såkalt opphevelse av 60 sone eller som loven sier "slutt på særskilt fartsgrense". I Norge har vi kun to fartsgrenser. Disse grensene bør jo en Norsk bilist kunne, men dessverre er det så få som gjør dette. De to fartsgrensene som er i Norge er 50 km/t i tettbygde strøk og 80 km/t utenfor. Alle andre fartsgrenser skal oppgis.

Når det da forekommer et skilt som dette, eller annet grått skilt med diagonale striper, som går oppover mot høyre,  over et fartsgrense skilt, skal du da kjøre i den gitte fartsgrensen, som er over den fartsgrensen som står på skiltet. Eksempel: står det 30-40 skal du kjøre i 50 km/t, og står 50-60-70 osv.. skal du kjøre i 80 km/t!

Min egen erfaring med dette STORE problemet at bilister forsetter i 60 kilometer eller 70, fordi de er så usikre på hva den egentlige fartsgrensen er. Dette skjer da både her på Gjøvik, på rv.4 inn mot Kallerud og ut av Nittedal mot Kjul. Begge disse stedene har samme skilt med 60 opphevelse på. Det virker som om det er mer problemer på disse skiltene enn med 50 opphevelses skiltet. Så når jeg begynner å akselerere opp mot den egentlige fartsgrensen, så må jeg ofte bremse hardt ned for at de foran ikke følger fartsgrensa. Andre situasjoner hvor dette blir et problem er når folk skal "akselerere" ut i en 80 sone der de ikke klarer å akselerere til 80 før de er på veien. Dette med akselerasjonsfelt skal vi komme tilbake til senere.

(kilde: http://nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.6952553)
(edit 060310: her er 60 opphevet på Gjøvik og her er det opphevet i Nittedal)

2 kommentarer:

Christer sa...

Enig, utrolig irriterende når folk ikke skjønner skiltingen som er gitt! Forekommer ofte på rv4, retning Oslo, etter On The Run på Mo. Det merkelig der er at folk holder 60 helt frem til skiltet, 60 — 70 etter skiltet fordi de blir litt usikre, også gir de på til 90 — 100 ved to-felten på Kjul, slik at man setter førerkortet i fare ved å kjøre forbi!

Tor Erik sa...

Hva med folk somikke kan kjøre i rundkjøringer da.